Floater

Floater flyteelement er et formblåst element på 100 liter. Plastmaterialet som er brukt er av typen høymolekylær polyetylen, som er meget slitesterkt. Fall og slagtester i kulde er utmerket, og dette materialet har en meget høy strekk styrke. Denne type material brukes også som bensintanker etc.
Floateren er patentert!
 
Produktet er blitt testet i labratoriet på strekk fasthet, falltest og temperaturpåvirkning.
 
 
 
Trebrygger
Landganger
Floatere
Uteriggere

Brygger med aluminiumsramme
Bommer 
Transport
 
 
FIRMAINFORMASJON

Nor Marine Bryggen AS
Løkjaneset  
6770 Nordfjordeid

Tlf: +47 57 88 55 50